M0hon r3ntas d4erah zi4rah kem4tian, g4dis kec3wa d4kwa p0lis ‘s!ndir’ ni4tnya

Berikutan pel4ksanan P3rintah K4walan Perger4kan (PKP) yang dil4njutkan sehingga 18 Februari akan datang, antara 4ktiviti yang masih dil4rang adalah r4ntas daerah atau negeri.

Bagaim4napun, jika ke4daan terl4lu mend3sak seperti ada kem4tian dan sebagainya, r4kyat p3rlu mem0hon sur4t keben4ran daripada pih4k p0lis.

Baru-baru ini, seorang g4dis yang menggun4kan nama @libertinebabe di Twitter mem4klumkan bahawa s4lah seorang ins4n ters4yang dalam hidbpnya baru sahaja meningg4l duni4.

Difahamkan lagi men3rusi ciapannya itu, dia dan bapanya tingg4l di daerah berl4inan jadi terp4ksa memint4 sur4t r3ntas d4erah di bal4i p0lis sebelum boleh menzi4rahi jen4zah.

 

Namun begitu, g4dis itu melu4hkan r4sa kec3wa dengan mend4kwa angg0ta p0lis semp4t lagi ‘menyind!r’ dia dan bapanya ketika di b4lai p0lis.

 

Biasalah nak r4ya Cina ni banyaklah al4san,” kata p0lis berken4an seperti did4kwa g4dis ters3but.

G4dis itu menyif4tkan p0lis berken4an bersik4p kur4ng aj4r, walhal kem4tian ins4n tersay4ng buk4n satu perk4ra yang boleh dij4dikan b4han jen4ka.

Siapa sahaja yang t4k s4kit h4ti kan, bila ada orang memperm4inkan kem4tian ins4n terdekat. Memang tid4k s3nsitif langsung!.

Kem4tian buk4n bah4n law4k

 

Kita t4k minta, b3nda dah j4di

Menj3ngah ke ru4ngan k0men, rata-rata warg4net turut berasa m4rah dengan tind4kan angg0ta p0lis terb4bit dan ramai juga yang berk0ngsi peng4laman sama s4at berurus4n dengan angg0ta p0lis bersik4p sedemikian.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*