Tindɑkan Antivakꜱin Sanggup Bayar RM1,500 Demi Sijil Vakꜱin Undang Kecɑman Netizen

ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ – ꜱᴀᴛᴜ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ʟᴀʏᴀʀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴘᴇɴᴊᴜᴀʟᴀɴ ꜱɪᴊɪʟ ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴏʟᴇʜ ꜰɪᴛʀɪ ʏᴜꜱᴏꜰ ᴅɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴀʀᴀɪ ʜᴀʀɢᴀ ꜱɪᴊɪʟ ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʜᴀʀɢᴀ ʀᴍ 300 ᴅᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴄᴇᴄᴀʜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ 1,500 ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ.

ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ ᴀᴋᴀᴜɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ꜰɪᴛʀɪ ʏᴜꜱᴏꜰ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ꜱᴀᴛᴜ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ʟᴀʏᴀʀ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴊᴇɴɪꜱ-ᴊᴇɴɪꜱ ꜱɪᴊɪʟ ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀʀɢᴀ ʀᴍ1,500 ᴍᴇɴʏᴇʀᴜᴘᴀɪ ꜱɪᴊɪʟ ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴍʏꜱᴇᴊᴀʜᴛᴇʀᴀ.

ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇᴄᴀᴍ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ-ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴɢʜᴀʙɪꜱᴋᴀɴ ʙᴇʀɪʙᴜ-ʀɪʙᴜ ʀɪɴɢɢɪᴛ ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇʀᴄᴜᴍᴀ.

ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ, ᴍᴜʜᴅ. ᴢʜᴀꜰʀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ‘ᴀɴᴛɪᴠᴀᴋꜱɪɴ’ ɪɴɪ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʜᴀʏᴀᴋᴀɴ ɴʏᴀᴡᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ, ᴍᴀʟᴀʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʟᴀɪɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴɪᴘᴜ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴠᴀᴋꜱɪɴ.

“ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ-ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴀɴᴛɪᴠᴀᴋꜱɪɴ ɪɴɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴜᴋᴀ ʙᴀʜᴀʏᴀᴋᴀɴ ɴʏᴀᴡᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ, ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ᴀᴍʙɪʟ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴅᴜᴅᴜᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅɪᴀᴍ-ᴅɪᴀᴍ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʀᴜᴍᴀʜ. ɪɴɪ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪɴᴇ-ɪɴ, ꜱɪʙᴜᴋ ɴᴀᴋ ɪᴋᴜᴛ ꜱᴀᴍᴀ,” ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ꜰᴀᴅʜʟɪɴ ᴢᴏʟᴋɪꜰʟɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴀɴᴛɪᴠᴀᴋꜱɪɴ ɪɴɪ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴜɪᴛ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʙᴇʀɪʙᴜ-ʀɪʙᴜ ʀɪɴɢɢɪᴛ ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴅᴀʜ ʙᴇʀɪ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴅᴀɴ ꜱɪᴊɪʟ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇʀᴄᴜᴍᴀ. – ᴋ! ᴏɴʟɪɴᴇ.

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih Banyak!

PERHATIAN: Pihak admin tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami.

Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Sementara itu, anda boleh baca juga kisah-kisah lain yang menarik dan menghiburkan di bawah ini yang dikongsikan seperti berikut:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*